Referenca

Carine Hotels

Carine DOO je porodična kompanija osnovana 1991. Deset godina kasnije kupili smo hotel Delfin i dodali turizam u portfelj naših aktivnosti. Posvećeni smo pružanju usluga bez premca, održivosti i stalnom poboljšanju. Ponosni smo što smo izgradili moderne hotele na primarnim lokacijama, u najliepšem zalivu na svetu – zalivu Boka Kotorska.


Link: carinehotels.me


Referenca