Konncept Digital Marketing

Inventar

INVENTORY MANAGER
PRO

Aplikacija Inventory manager PRO Vam omogućava da brzo, jednostavno i lako vodite evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara, evidentirate i pratite njihovo kretanje, otpis i popis.

 

ROBA + OSNOVNA SREDSTVA

POPIS

Aplikacija Popis Vam omogućava da brzo, jednostavno i lako popišete Vašu radnju ili ugostiteljski objekat, napravite internu porudžbinu ili porudžbinu na terenu, popišete osnovna sredstva, ambalažu, prijem robe i td.

Popisivanje ne mora biti ni težak ni dugotrajan proces ako imate dobar alat. Aplikacijom Popis rešite se papirnih spiskova i njihove dugotrajne analize ili unapredite postojeće rešenje.

MAGACINSKO POSLOVANJE

MYWMS PRO

WMS (Warehouse Management Sistem) je sistem koji pojednostavljuje i koordinira sve procese koji se sprovode u magacinu (prijem robe, odvajanje robe, popis robe, otpis robe itd).
Naša platforma MYMWS PRO je WMS sistem koji se sastoji od web portala i mobilne aplikacije. Preko web portala možete administrirati korisnike, asortiman, kreirati i usmeravati porudžbine na odvajanje, pratiti proces odvajanja i prijema robe i sl. Mobilna aplikacija koja se može istalirati na barkod čitaču ili telefonu sa android platformom omogućava Vam evidentiranje prijema robe, odvajanja robe, otpisa robe, kreiranja popisnih listi, provere asortimana i stanja zaliha i sl.

 

ROBA + OSNOVNA SREDSTVA

POPIS offline

Aplikacija Popis offline je mobilna aplikacija koja je namenjena za popis robe i osnovnih sredstava.

Instalira se na uređaj (barkod skener ili mobilni telefon) sa android operativnim sistemom. Uvoz i izvoz podataka vrši se preko csv fajlova i za rad aplikacije nije potrebna internet konekcija.